استند چوبی

این استندهای چوبی دست ساز یک نقطه کانونی چشم نواز در هر اتاقی است.با طراحی مدرن و صنعتی در وود دی  ساخته شده است.

تماس با وود دی