رگال لباس

دکوراسیون منزل خود را با استفاده از این رگال لباس که دارای ساختار چوبی است ، شامل  قلاب های  است که به راحتی می توانید مانتوها ، کلیدها ، کلاه ها و روسری ها را آویزان کنید.
در حالی که می توان در صورت داشتن طبقات بعنوات جای  کفش و کیف استفاده کرد.
این رگال های لباس به صورت  مستقل از طرحی سبک های مختلف استفاده می کند .
جذابیت خاصی را برای هر اتاقی به ارمغان می آورد.
دسته:
تماس با وود دی