جاکفشی

فضای ورودی خانه خود را با استفاده جاکفشی  چند منظوره با یک سبک سنتی مدرن زیبا کنید .
این جا کفشی ساخته شده از یک قاب فلزی،یک نیمکت تمام چوبی مستطیل در یک رشته چوب طبیعی برای لمس سبک روستیک است.
همچنین در زیر نیمکت یک قفسه برای نگه داشتن کفش های مورد علاقه خود قرار گرفته است.

دسته:
تماس با وود دی