آینه قدی

آینه چوبی روستیک – این آینه بزرگ با قاب چوبی ، جذابیت زیادی  را به دکوراسیون دیوار خانه شما می بخشد. حاشیه چوبی روی این آینه  بزرگ ، به این آینه روستیک حس و حال زیبایی داده است.

تماس با وود دی